tecnocesures

13 setembro 2016

COMUNICACIÓN CON E SEN FIOS. TIPOS DE REDES.

Esta parte da materia está incluída dentro do Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación. Déixovos aquí unhas ligazóns para que, aprendendo a aprender, traballedes os Estándares de Aprendizaxe:
TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na comunicación con fíos e sen eles.
TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

Estes Estándares correspóndense cos Contidos:
B1.1. Elementos e dispositivos de comunicación con fíos e sen eles.
B1.2. Tipoloxía de redes.

A site que encontrei que desenvolve máis exactamente estes contidos é ESTA.
Déixovos tamén as ligazóns ás entradas da Wikipedia sobre COMUNICACIÓN INALÁMBRICA e sobre REDES DE COMPUTADORES.

Etiquetas: , ,