tecnocesures

12 abril 2011

DATAS PARA O 3º POSTTemos MOI POUCAS horas de clase no que resta de curso (especialmente no grupo de 4ºA), de xeito que imos fixar unhas datas nas que teredes que ir entregando partes sucesivas do traballo (enviándomas por correo electrónico a tecnocesures@hotmail.com) para que non teñades a tentación de deixalo todo para o final. Estas datas (son todas datas límite e a hora límite para todas elas é as 13h00), e o que hai que entregar en cada unha, son as da seguinte relación:26 de abril de 2.011: tema definitivo para o terceiro post (descrición en 4 ou 5 liñas do enfoque que se lle vai dar).
10 de maio de 2.011: direccións das que se vai sacar a información para escribir o texto.
20 de maio de 2.011: direccións das que se van sacar as imaxes.


27 de maio de 2.011: direccións que van servir como ligazóns (de todas maneiras, haberá que indicar cando estea o texto redactado -como se fixo no 1º e no 2º post- en que parte do texto vai situada cada ligazón).


9 de xuño de 2.011: texto definitivo, con título, autor, imaxes e links..

Etiquetas: