tecnocesures

20 dezembro 2006

RESULTADOS DE PENDENTES

Despois de facer e correxir os exames correspondentes ao primeiro trimestre da materia de Tecnoloxía pendente de cursos anteriores, os resultados numéricos que se obtiveron foron:

1º curso:
Christian Barreiro, Alejandro J.González, Gonzalo González, Tamara Jiménez e J.Ángel Lafuente: NON PRESENTADOS

2º curso:
Nazaret Agrasar: 4.1
Mª Jesús Lafuente: 1.25
María Lagoa: 2.5
Rebeca Ferreirós: 3
Noelia González: 3.75
Javier Magán: 0
J.Andrés Quintáns: 1.3
Marco Vázquez: 4.8

3º curso:
Mª Jesús Lafuente e Christian Lojo: NON PRESENTADOS
Sandra Besada: 2.6

Polo tanto, só están en disposición de recuperar a materia antes da proba global de maio os alumnos Nazaret Agrasar, Noelia González e Marco Vázquez, que terán que obter máis dun 5 en cada un dos exames seguintes e ademais a suma das notas deberá ser, polo menos, de 10.9, 11.25 e 10.2 puntos respectivamente.

Etiquetas: