tecnocesures

29 maio 2015

EVOLUCIÓN NO RENDEMENTO E NO PREZO DOS PANEIS FOTOVOLTAICOS

O primeiro gráfico (sacado desta web) recolle como evolucionou o rendemento dos paneis experimentais ao longo do tempo. Nel, cada liña corresponde a un tipo de panel fotovoltaico distinto. En calquera caso, vedes que a medida que avanza o tempo o rendemento dos paneis de calquera deses tipos sempre aumenta, a maior ou menor ritmo, pero sempre aumenta.

Para falarvos da evolución do prezo póñovos tres imaxes: a primeira móstranos como baixou o prezo nos últimos 36 anos...
A segunda, en español, fala máis polo miúdo da evolución nos últimos dez anos:
A terceira (sacada desta web británica) reflicte como variou o seu prezo nos últimos anos e a evolución prevista para o futuro próximo.


Se comparades os valores dos distintos gráficos, que non vos pareza que se contradín; o que ocorre é que fan referencia a cousas lixeiramente distintas. Por exemplo, a primeira é para cada Vatio-pico e vai en dólares; a segunda vai en euros e é para un panel de 140 Wp; a terceira está en dólares (a azul) e en libras (a vermella), e fai referencia a investigacións distintas para os prezos por Vatio-pico de paneis listos para funcionar.
En todo caso, a conclusión destes catro gráficos é a de sempre, que se cadra é a única lei válida, sempre, en enxeñería: a medida que se investiga en calquera eido da técnica, o rendemento dos equipos aumenta de xeito continuo e o seu prezo baixa progresivamente.

Etiquetas: , ,