tecnocesures

25 março 2019

Exercicio 4 (Rede de Petri do montacargas)

As redes, tal e como están debuxadas, teñen o seguinte problema: se alguén non acabou de utilizar o montacargas, por exemplo, no nivel 1 e outra persoa o chama desde o 2 ou o 3, a persoa do nivel 1 non ten ningunha posibilidade de impedir que marche.
Ademais, non ten ningún dispositivo de seguridade para impedir que (polo motivo indicado ou por outro) a porta do nivel pechase cando alguén aínda está traballando co montacargas nese nivel.
Sen introducir novas entradas no sistema, como poderíamos modificar a Rede de Petri para evitar ámbolos dous inconvenientes (nos tres niveis)?

Suxestión para que non saiba por onde empezar, despois de pensar largo rato, máis abaixo:


Pódese usar o botón do nivel no que está o montacargas para que, se está pulsado, o montacargas non poida marchar para outro nivel e, ademais, para o caso de que se se empeza a pechar a porta do nivel volva abrirse. Introduce estes cambios na Rede.

Etiquetas: ,