tecnocesures

11 janeiro 2011

DATAS PARA O 2º POST

Para intentar mellorar o traballo que fixemos na 1ª avaliación, imos fixar unhas datas nas que teredes que ir entregando partes sucesivas do traballo (enviándomas por correo electrónico a tecnocesures@hotmail.com), de xeito que non teñades a tentación de deixalo todo para o final. Estas datas (son todas datas límite e a hora límite para todas elas é as 13h00), e o que hai que entregar en cada unha, son as da seguinte relación:

27 de xaneiro de 2.011: tema definitivo para o segundo post (descrición en 4 ou 5 liñas do enfoque que se lle vai dar)
17 de febreiro de 2.011: direccións das que se vai sacar a información para escribir o texto
24 de febreiro de 2.011: direccións das que se van sacar as imaxes

3 de marzo de 2.011: direccións que van servir como ligazóns (de todas maneiras, haberá que indicar no texto redactado -como se fixo no 1º post- en que parte do texto vai situada cada ligazón)
17 de marzo de 2.011: texto definitivo, con título, autor, imaxes e links.

Etiquetas: