tecnocesures

19 maio 2014

COSTE DA ENERXÍA SOLAR

Dúas imaxes para comentar:
* Na primeira hai que mirar a última columna. Resumindo, recolle o custo en $ de cada MWh xerado para cada tipo de central. Estes son valores promedios para centrais que empezasen a xerar en 2016 nos EE.UU., pero máis ou menos dannos unha idea aproximada.
Podedes ver, por exemplo, que o valor máis barato corresponde ás centrais de ciclo combinado e que o MWh de carbón ou nuclear é bastante máis caro có de ciclo combinado. Tamén vemos que o MWh solar fotovoltaico (PV) é aínda o máis caro, sendo o termosolar bastante máis barato có fotovoltaico -pero máis caro polo momento có de ciclo combinado, por exemplo-. En todo caso, a diferencia do solar coas outras é menor que hai anos.


* A segunda imaxe indícanos por que o MWh solar vai sendo cada vez máis barato, en oposición aos baseados en aproveitar recursos non renovables, cuxo custo podería aumentar no futuro. O dato máis salientable é que en 36 anos o custo por W das células fotovoltaicas de silicio cristalino dividiuse entre máis de 100. Ademais, nos últimos 10 anos dividiuse entre 10, aproximadamente.

Se algún está moi interesado en saber canto pode costar unha instalación solar para unha vivenda illada déixovos estas ligazóns a dous catálogos de prezos que encontrei sen moito buscar:
- O de J.H.Roerden
- o de Techno-Sun
Eu non levo comisión de ningún.

Etiquetas: ,

PARA PANEIS E COLECTORES...

A imaxe fala por si mesma...


Nesta segunda, máis detallada (só para a incidencia), decatávedos de que os valores da escala se refiren aos valores para un día

Etiquetas: ,