tecnocesures

08 janeiro 2013

INDICACIÓNS SOBRE O SEGUNDO POST

A última data de entrega para o segundo post é o Martes 12 de marzo de 2013 e a hora límite as 10h45. Isto quere decir que non se puntuará ningún post que sexa remitido despois desa hora nese día e que podedes envialo antes, aínda que tampouco con demasiada antelación!
Por iso convén que teñades como referencia que sería conveniente que entre o 5 e o 19 de Febreiro xa tivésedes a documentación coa que ides traballar. Loxicamente, para iso é necesario coñecer primeiro cal é o tema sobre o que ides investigar. Traballaremos igual que na primeira avaliación: tedes que enviarme, o antes posible, a idea dese tema para que vos dea indicacións sobre se é válido e sobre como enfocalo. 
A medida que busquedes información, xa vos iredes facendo unha idea do tema, e iso debería axudarvos a ir buscando cada vez mellor. Nesta primeira fase, unha vez que tedes claro de que vai o tema, trátase de informarse, documentarse, e gardar as direccións que pensades que ides usar. Recordade que é bo ilas clasificando en Fundamental / Importante / Accesoria, para traballar con ela con maior axilidade despois.
Houbo varios posts na primeira avaliación que non cumpriron coas indicacións de extensión, de fontes de información, de links e incluso houbo posts que non corresponderon co tema asignado. Isto supuxo malas notas nos posts, tede coidado para non repetir eses erros.
A partir do 19 de Febreiro sería o momento de aclarar as ideas (volver a ler con máis pausa a documentación que recollestes e estruturar o voso texto) e poñerse a escribir, porque se o redactásedes antes de terdes toda a documentación significaría que non iríades escribir un post suficientemente documentado.

Etiquetas: